zaupate vašo željo in potrudili se jo bomo izpolniti.'; $_SESSION['gard3'] = "NAROČI!"; $_SESSION['gard4'] = "POŠLJI!"; $_SESSION['OF_img'] = "naročilo majice"; $_SESSION['OF_majica'] = "ime majice"; $_SESSION['OF_model'] = "model"; $_SESSION['OF_model_c1'] = "moški"; $_SESSION['OF_model_c2'] = "ženski"; $_SESSION['OF_barva'] = "barva"; $_SESSION['OF_barva_c1'] = "črna"; $_SESSION['OF_barva_c2'] = "bela"; $_SESSION['OF_barva_c3'] = "rdeča"; $_SESSION['OF_velikost'] = "velikost"; $_SESSION['OF_velikost_c1'] = "ekstra (XL)"; $_SESSION['OF_velikost_c2'] = "velika (L)"; $_SESSION['OF_velikost_c3'] = "srednja (M)"; $_SESSION['OF_velikost_c4'] = "mala (S)"; $_SESSION['OF_kolicina'] = "količina"; $_SESSION['OF_podjetje'] = "podjetje"; $_SESSION['OF_ime'] = "ime in priimek"; $_SESSION['OF_ulica'] = "ulica in hišna številka"; $_SESSION['OF_posta'] = "pošta in kraj"; $_SESSION['OF_mail'] = "e-pošta"; $_SESSION['OF_tel'] = "telefon"; $_SESSION['OF_DDV'] = "davćna"; $_SESSION['OF_DDV2'] = "davčni zavezanec"; $_SESSION['OF_DDV2_c1'] = "da"; $_SESSION['OF_DDV2_c2'] = "ne"; # bizuterija $bizuterija1 = "V zavihku izberi željeno dimenzijo in shrani na računalnik kot namizje. Uporabljaj z nasmehom."; # učilnica $ucilnica1 = "

oblikovánje -a s (â) glagolnik od oblikovati: a) oblikovanje gline, pločevine; priprava za oblikovanje / oblikovanje lončenih posod b) oblikovanje obutve; oblikovanje prostora / grafično, modno oblikovanje; industrijsko oblikovanje / šola za oblikovanje c) oblikovanje javnega mnenja / oblikovanje cen č) oblikovanje glasov; še ni sposoben oblikovanja pojmov / oblikovanje prislovov iz pridevnikov / pravilnik o oblikovanju in delitvi dohodka d) oblikovanje humanistične osebnosti / vzgojno oblikovanje

oblikováti -újem nedov. (á û) 1. dajati čemu določeno obliko .... dajati, določati obliko predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom: oblikovati embalažo, pohištvo; oblikovati industrijske izdelke ...,

dizajn -a [dizájn] m (â) arhit. dajanje oblike predmetu z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom, (industrijsko) oblikovanje

Oblikovanje in dizajn/design v praksi pomenita enako, kljub različni definiciji v slovarju slovenskega knjižnega jezika, kar je zelo očitno pri definiciji gesla ''oblikovati'', ki govori tako o oblikovanju in o dizajnu.

Oblikovanje ni strošek, oblikovanje je strateška prednost. Oblikovanje ni nujno zlo, oblikovanje je le nujno. Oblikovanje ni ureditev v računalniškem programu, oblikovanje je načrtovanje, ki se lahko uredi v računalniškem programu.

Oblikovanje je tisti proces v pripravi določenega produkta, ki zagotovi, da bodo vse misli in interesi naročnika, pa naj bo to knjiga ali pa stol, bili izvedeni na namenu ustrezen način, dodana vrednost pa je temu sporočilu dodati nekaj več.

Naročnik poskrbi, da bo misel prava in razumljiva, oblikovalec poskrbi, da bo ta misel v pravi in razumljivi obliki prišla do naslovnika. Če naročnikova misel ni dobro definirana, je dobro ne bo definiralo niti vrhunsko oblikovanje. Več lahko pomeni kvalitetno in ugledno izvedbo, prefinjeno, lahko pomeni vpadljivo in prepoznavno podobo in celovitost, v vsakem primeru pa pri naslovniku izzove čustvo, pozitivno ali negativno, nikakor pa ne brezbrižno.

Naročnik ne more vedeti vsega, nažalost tudi ne, kako se doseže tisti več. Za to smo tu mi, oblikovalci, kreativci, načrtovalci ali komunikatorji, kakorkoli nam že pravite in hvala, ker nam zaupate.

"; # resne strani $resneGIF1 = "podjetje.gif"; $resneGIF2 = "organizacija.gif"; $resneGIF3 = "poslanstvo.gif"; $resneGIF4 = "prednosti.gif"; $resneGIF5 = "osnovni_podatki.gif"; $resneGIF6 = "uspehi.gif"; $resne1 = "Podjetje"; $resne2 = "Organizacija"; $resne3 = "Poslanstvo"; $resne4 = "Prednosti"; $resne5 = "Osnovni podatki"; $resne6 = "Uspehi"; $resne7 = "

Podjetje

ARDI je bil ustanovljen leta 1993 in predstavlja skupino kreativcev - strokovnjakov s področij oblikovanja, informacijske tehnologije in marketinga.

Nastal je studio, ki pod svojim okriljem združuje izobražene in izkušene kreativne in tudi izvedbene potenciale in zato lahko svojim naročnikom nudi celovit servis razvoja izdelkov, promocije in tržnih komunikacij.

"; $resne8 = "

Organizacija

Ekipa devetih ljudi z najsodobnejšo tehnično opremo je ravno prav velika, da lahko kot celota, razpršeno ali posamično obvladuje naloge, ki jih prednjo postavlja cela vrsta naročnikov. Občasno naloge zahtevajo združevanje vseh, občasno so navznoter oblikovane manjše delovne skupine, ki zagotavljajo učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. So tudi naloge, ki terjajo udeležbo zunanjih strokovnjakov, skupin, včasih celo celih veliko večjih podjetij. Ob tem nas vodi načelo optimalne in tudi najbolj racionalne ekipe, ki lahko zagotovi izvedbo zastavljenih ciljev. Osnovna ekipa ARDI zagotavlja ves čas učinkovito in zanesljivo, kreativno in izvedbeno podporo naročnikom.

"; $resne9 = "

Poslanstvo

Nikoli se ne lotevamo projektov v duhu zelo običajnega boja med naročnikom in komunikacijsko industrijo. Naše mesto je vedno le na strani naročnika in zagotavlja vedno optimalno in najbolj prejemljivo pot do rešitve problema, predvsem skozi globoko poznavanje naročnika in njegovih potreb. Vse naše strokovno znanje in dolgoletne izkušnje so torej vprežene k naročnikovemu cilju.

Vseh projektov se lotevamo profesionalno in z izkušnjami, ki smo si jih pridobili z dolgoletno prakso. V odnosu do naročnika delujemo kot strateški partner v ozadju ter z namenom razvijanja in implementacije inovativnih in kreativnih rešitev. Lahko se pojavljamo v vlogi svetovalca pri izboru optimalnih poti in tudi drugih naročnikovih partnerjev, včasih tudi samostojno predstavljamo edino naročnikovo kreativno in izvedbeno podporo.

Naš cilj je naročnikov uspeh.

"; $resne10 = "

Prednosti

Izkušnje, lastna produkcija in dolgoletne čvrste poslovne povezave nam poleg vrhunskega poznavanja klasičnih in novih komunikacijskih kanalov omogočajo veliko zanesljivost, prilagodljivost naročniku in njegovim potrebam, možnost hitrega odziva in vsestransko dovršenost izvedenih rešitev.

Komnikacijska strategija podjetja, blagovne znamke ali izdelka je večplasten in prepleten proces v katerem je vedno prisotna potreba po razločevanju, torej tudi potreba po kreativnem in inovativnem. Kljub temu da smo zagovorniki čimbolj učinkovitega izkoriščanja že obstoječih okoliščin in že obstoječih komunikacijskih poti za povečevanje odzivnosti okolja, smo prepričani, da je ravno znotraj njih vedno tudi prostor za inovativnost.

Prepričani smo torej, da je mogoče povsod in tudi z malo sredstvi nekaj izboljšati in narediti bolj učinkovito, včasih tudi z nižjimi stroški od obstoječih, kljub temu pa ne nikakor zanemarjamo možnosti eventualnega radikalnega pristopa in smo pripravljeni tudi nanj.

"; $resne11 = "

Osnovni podatki

ARDI d.o.o.
Mivka 25,
SI-1000 Ljubljana
Telefon +386 1 280 47 40
Faks +386 1 280 47 45
ID za DDV SI32559810

"; $resne12 = "

Uspehi

Redko se udeležujemo tekmovanj saj nam vsakdanjik pred nas postavlja naročnike in torej veliko nalog. Največja nagrada je uspešno zaključen projekt in naročnikova zadovoljstvo. Večina nalog torej ni namenjena naši lastni promociji in jih zato v ta namen tudi ne uporabljamo.

Kljub temu smo se nekajkrat pojavili na natečajih in festivalih, seveda pobrali nekaj nagrad in pri srcu so nam najbolj naslednje:

"; # muzika $muzika1 = "

Glasba nam daje delovni ritem. Dinamične zamahe kreativnosti so te dni še posebej spodbujali Primal Scream, ki so, vračajoč se k svojim koreninam, pripravili album zglednih pop ritmov s primesmi country in elektronske (skorajda) psihadelije.

Kyoto Jazz Massive, japonska elektronska dvojna zanimivost, ki kombinira primesi jazza in brazilske glasbe z soul in rock glasbo, tokrat sta nam pripravila zbirko remiksov drugih avtorjev v svojem pravem slogu.

"; # arhiv $narocnik = "narocnik.gif"; $projekt = "projekt.gif"; $narocnikTitle = "seznam naročnikov"; $projektTitle = "seznam projektov"; $narocnikAlt = "naročnik"; $projektAlt = "projekt"; #matjaz $matjaz = "matjaz.gif"; ?> array("galerija", "Galerija", "galerija"), "arhiv" => array("arhiv", "Arhiv", "arhiv"), "ucilnica" => array("ucilnica", "Učilnica", "ucilnica"), "srecevalnica" => array("srecevalnica", "Srečevalnica", "srecevalnica"), "dnevna" => array("dnevna", "Dnevna soba", "dnevna"), "sprejemnica" => array("sprejemnica", "Sprejemnica", "sprejemnica"), "resne" => array("resne", "Resne strani", "resne"), "debatnica" => array("debatnica", "Debatnica", "debatnica"), "sproscevalnica" => array("sproscevalnica", "Sproščevalnica", "sproscevalnica"), "garderoba" => array("garderoba", "Garderoba", "garderoba"), "bizuterija" => array("bizuterija", "Bižuterija", "bizuterija"), "muzika" => array("muzika", "Muzika", "muzika") ); ?> ARDI <>
Anja
Jure
Zdenko
Matic
Mihael
Matjaž
Ernest
Matic P.
Dejan

ARDI d.o.o.
Mivka 25, SI-1000 Ljubljana
T +386 1 280 47 40
F +386 1 280 47 45